47926060

 
Om oss
SecuriNord sine ansatte har til sammen over 50 års erfaring innenfor lås og beslag. Våre teknikere innehar både lås og elektrokompetanse, er oppdatert på lover og forskrifter på både brann, rømning, universell utforming TEK17 og FG-regler. Dette for å kunne veilede og hjelpe deg på en best mulig måte. Vi leverer komplette sikkerhetsløsninger, montering og salg av patenterte låssystemer,  dørautomatikk,  industriporter, dørlukkere, adgangskontrollanlegg, postkasseanlegg, sikkerhetslås, sylinderbytte, skiltgravering, porttelefonanlegg, sikkerhetsbeslag, kameraovervåkning, innbruddsalarm mm.

 

Vi er distributør av Windsor sine industriporter og utfører service på porter i hele regionen.     

FG-godkjent låsesmedbedrift

Når du velger å bruke et låsesmedfirma som er medlem av foreningen Norske Låsesmeder, skal du vite at vi stiller strenge krav til våre medlemsbedrifter. Du kan være trygg på at firmaet drives etter god forretningsskikk, at gjeldende regler og forskrifter for lås og beslag blir fulgt, at arbeidet utføres etter høy faglig standard samt at du får sikring etter ditt behov. Velger du en av våre medlemsbedrifter skal du vite at den er godkjent av FG.

Hjemmeside opprettet av